Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home ข่าวสาร ข่าวสาร 'ปลัดสธ.'ปลุกสำนึกเพื่อบ้านเมือง สะกิดปลัดทุกกระทรวงลุยนำปฏิรูป

'ปลัดสธ.'ปลุกสำนึกเพื่อบ้านเมือง สะกิดปลัดทุกกระทรวงลุยนำปฏิรูป

Tuesday, 22 April 2014 15:25

'ปลัดสธ.'ปลุกสำนึกเพื่อบ้านเมือง สะกิดปลัดทุกกระทรวงลุยนำปฏิรูป

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดใจประชาคมสาธารณสุขที่มาให้กำลังใจที่กระทรวงสาธารณสุขว่า ไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์ความรุนแรง ข่มขู่คุกคามจะเกิดขึ้นในประเทศไทย ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำกับครอบครัวแบบนี้ ทั้งที่ออกมาทำหน้าที่ในฐานะข้าราชการ ซึ่งเรื่องนี้ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาล และฝ่ายความมั่นคงที่ต้องดูแลความปลอดภัยให้กับข้าราชการและประชาชนอย่าง เต็มที่ หลังเกิดเหตุการณ์ข่มขู่แล้วจะเกรงกลัวหรือไม่นั้น บอกเลยว่าไม่กลัว และจะทำหน้าที่ในฐานะข้าราชการของแผ่นดินต่อไป ถ้าเป็นปลัดแล้วต้องพินอบพิเทานักการเมือง จะเป็นไปทำไม

นพ.ณรงค์ กล่าวว่า ทั้งนี้ในวันที่ 17 เม.ย. ที่ ศอ.รส.ได้เรียกประชุมร่วมระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและปลัดทุกกระทรวง ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุม และให้เหตุผลไปว่ามีการคุกคามข้าราชการ โดยเฉพาะการตำหนิปลัดกระทรวงยุติธรรมในหนังสือเชิญของ ศอ.รส.เป็นเรื่องไม่สมควร และหลังจากนั้นได้มีกระแสข่าวว่า ถูกเรียกสอบวินัยเนื่องจากไม่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวนั้น ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เป็นการกุข่าวเพื่อให้ข้าราชการกลัวอำนาจรัฐเท่านั้น

นพ.ณรงค์ กล่าวต่อไปว่า หลังวันที่ 17 เม.ย. เป็นต้นมา ก็ได้มีการยกระดับข่มขู่คุกคามมาตลอด ซึ่งถือเป็นการข่มขู่ข้าราชการทั้งประเทศด้วย เป็นการสะกดให้ข้าราชการ และปลัดทุกกระทรวงเกิดความเกรงกลัว จนไม่กล้าออกมาแสดงความคิดเห็น จึงขอเรียกร้องวิงวอนให้ปลัดทุกกระทรวง และข้าราชการทุกระดับออกมาแสดงความเห็นไม่ยอมรับอำนาจที่ไม่ชอบ

“สิ่งที่ทุกคนควรตัดสินใจในตอนนี้ คือ บ้านเมือง ไม่ใช่ตำแหน่ง ผมเชื่อว่าข้าราชการทุกคนพร้อมแล้ว แต่รอหัวหน้าส่วนราชการตัดสินใจเท่านั้น จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารออกมานำข้าราชการและส่งสัญญาณว่าประเทศควรไปทางใดได้แล้ว เพื่อปกป้องแผ่นดิน ปกป้องระบบราชการ และทำงานให้สมศักดิ์ศรีของข้าราชการประจำ”

นพ.ณรงค์ กล่าวด้วยว่า วันนี้ยังมีการประชุมร่วมของพรรคการเมืองและนักการเมืองที่แสวงหาอำนาจ เรื่องการจัดการเลือกตั้งนั้น ซึ่งประชาคมสาธารณสุขไม่เห็นด้วย เพราะเชื่อว่าทุกคนอยากเห็นการปฏิรูปก่อน สิ่งที่อยากได้จากที่ประชุม คือ จะปฏิรูปประเทศอย่างไร ไม่ใช่ถกกันว่าจะเข้าสู่อำนาจ หรือจะเลือกตั้งอย่างไร

 

ที่มา : แนวหน้า