Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home ข่าวสาร ข่าวสาร นายกฯร่วมวงครม.ถกต่ออายุมั่งคง พ่วงตราพ.ร.ฎ.เปิดประชุมวุฒิสภา

นายกฯร่วมวงครม.ถกต่ออายุมั่งคง พ่วงตราพ.ร.ฎ.เปิดประชุมวุฒิสภา

Monday, 28 April 2014 14:52

นายกฯร่วมวงครม.ถกต่ออายุมั่งคง พ่วงตราพ.ร.ฎ.เปิดประชุมวุฒิสภา

 

ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง 5  ถนนรังสิต นครนายก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกฯและรมว.กลาโหม เดินทางมาร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำสัปดาห์ ซึ่งมีการเลื่อนประชุมจากวันที่ 29 เม.ย. มาเป็นวันนี้่

สำหรับวารการประชุม ครม.วันนี้ ศอ.รส.ได้เสนอขยายต่ออายุ พ.ร.บ.ความมั่นคง ต่อไปอีก 60 วัน และจะหารือเรื่องการตรา ร่าง พ.ร.ฏ.ขอเปิดประชุมวุฒิสภา สมัยวิสามัญ ที่เลขาธิการวุฒิสภา ส่งหนังสือตอบกลับมา

ที่มา : แนวหน้า