Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home ข่าวสาร ข่าวสาร 'เด็กพท.'สบช่องเอาคืน'ศาลปค.' ร้องสอบจริยธรรมประธาน-เลขาฯ

'เด็กพท.'สบช่องเอาคืน'ศาลปค.' ร้องสอบจริยธรรมประธาน-เลขาฯ

Wednesday, 30 April 2014 16:50

'เด็กพท.'สบช่องเอาคืน'ศาลปค.' ร้องสอบจริยธรรมประธาน-เลขาฯ

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า  ได้ส่งไปรษณีย์ถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้มีการตรวจสอบนายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลปกครองว่า มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ตามระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยประมวลจริยธรรมของเจ้า หน้าที่สำนักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2555 ข้อ 12 (8) และ (10) หรือไม่ รวมทั้งขอให้ตรวจสอบประธานศาลปกครองสูงสุดด้วยว่า มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามประกาศ ก.ศป.เรื่อง วินัยการเป็นตุลาการศาลปกครอง ข้อ 7 วรรคหนึ่งหรือไม่

ทั้งนี้ เนื่องจาก นายดิเรกฤทธิ์ กล่าวชี้แจงถึงกรณีที่ส่งจดหมายไปยัง ผบ.ตร. เพื่อประกอบการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้าย พ.ต.อ.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผกก.ศูนย์รวมข่าวฯ บก.สปพ. โดยออกมายอมรับว่า เป็นเรื่องจริง ทั้งนี้ แม้ว่าทางศาลปกครองจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบนายดิเรกฤทธิ์แล้ว แต่เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นการกระทำที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประธานศาล ปกครองสูงสุดด้วย จึงเห็นว่า จำเป็นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องดำเนินการสอบจริยธรรมประธานศาลปกครองสูงสุด ด้วย

“โดยอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองสูงสุดมีหน้าที่ตัดสินข้อพิพาทเรื่องการแต่ง ตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม แต่เลขาฯ กลับกระทำการให้ประธานศาลปกครองสูงสุดได้รับประโยชน์ในเรื่องนี้ ดังนั้น ศาลปกครองควรตั้งคณะกรรมการสอบประธานศาลฯ ด้วย เพื่อให้ท่านได้มีโอกาสชี้แจงข้อกล่าวหา ทำความจริงให้ปรากฏ เพื่อให้สังคมได้รับทราบข้อเท็จจริง”

 

ที่มา : แนวหน้า