Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home ข่าวสาร ข่าวสาร ยอดย้ายค่ายมือถือแตะ3.3ล้านเบอร์

ยอดย้ายค่ายมือถือแตะ3.3ล้านเบอร์

Monday, 02 June 2014 09:15

ยอดย้ายค่ายมือถือแตะ3.3ล้านเบอร์

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ได้รับรายงานการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เดือนเมษายน 2557 พบว่า มีผู้ใช้บริการขอโอนย้าย (Port Request)จากผู้ให้บริการรายเดิมไปยังผู้ให้บริการายใหม่ ทั้งสิ้น 3,330,079 เลขหมาย ในจำนวนมีอัตราการโอนย้ายสำเร็จโดยเฉลี่ย 94%

ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 จนกระทั่งปัจจุบันบริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำกัด มีขีดความสามารถในการให้บริการคงสิทธิเลขหมายเคลื่อนที่อยู่ที่ 60,000 เลขหมาย ต่อวันต่อกลุ่มผู้ให้บริการ หรือ 300,000 เลขหมายต่อวัน หรือเดือนละ 9,000,000 เลขหมายของทั้งระบบ จากเดิมที่เคยมีขีดความสามารถอยู่ที่ 8,000 เลขหมาย ต่อวันต่อกลุ่มผู้ให้บริการ หรือ 40,000 เลขหมายต่อวัน หรือ 1,200,000 ต่อเดือน

ด้าน นส. สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. กล่าวว่า  ในวันจันทร์ 2 มิ.ย.2557 ที่ประชุม คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 22/57 มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ วาระแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เพื่อนำไปสู่การประกอบกิจการโทรทัศน์ บริการสาธารณะ ประเภทที่สอง หรือ ช่องเพื่อความมั่นคงของรัฐ หรือ ความปลอดภัยสาธารณะ

“ส่วนตัวไม่เห็นด้วยที่ กสทช. จะให้ใบอนุญาตช่อง 5  เป็นทีวีสาธารณะโดยอัตโนมัติ โดยที่ยังไม่เห็นการปรับตัวช่องเป็นสาธารณะจากเดิมที่ทำเหมือนเป็นช่อง ธุรกิจ  ซึ่งการทำหน้าที่เป็นทีวีสาธารณะเพื่อความมั่นคงจริงๆควรทำหน้าที่หลักใน การให้ข้อมูลข่าวสารรอบด้าน จึงเป็นคุณลักษณะที่แท้จริงของการเป็นทีวีสาธารณะ ซึ่งอยากให้สังคมช่วยจับตาทิศทางทีวีสาธารณะต่อจากนี้ไป”นส. สุภิญญา กล่าว

ที่มา :  แนวหน้า