Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home ข่าวสาร ข่าวสาร ข้าวไทยจะเป็นคอร์นเฟล็กส์

ข้าวไทยจะเป็นคอร์นเฟล็กส์

Tuesday, 10 June 2014 10:36

ข้าวไทยจะเป็นคอร์นเฟล็กส์

สำเร็จไปอีกขั้นสำหรับการยกระดับข้าวไทยให้เป็นอาหารที่มีผู้ บริโภคทั่วโลกแบบเดียวกับข้าวสาลี กรมการข้าว และ บริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการปรับปรุงพันธุ์ ข้าวเมล็ดกลางเพื่อแปรรูปเป็นอาหารเช้าสำเร็จรูป”

ทีมนักวิจัยกรมการข้าวสามารถปรับปรุงพันธุ์ข้าวเจ้าจนสามารถได้พันธุ์ที่ ให้ข้าวกล้องยาว 5.5-6.6 ซม. มีปริมาณอมิโลสต่ำถึงปานกลาง ที่สามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารเช้าหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “คอร์นเฟล็กส์” ได้เป็นผลสำเร็จ ทั้งในเรื่องรสชาติและรูปร่างตรงความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าข้าวไทยให้เพิ่มขึ้นไปได้เท่าตัว

ข้าวพันธุ์ทดลอง

แต่กระนั้นข้าวพันธุ์นี้ยังเป็นพันธุ์ทดลองในระดับแปลงนายังไม่ได้ มีการขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์ จึงยังไม่มีการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรทั่วไป.

ที่มา : ไทยรัฐ