Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home ข่าวสาร ข่าวสาร รณรงค์เกษตรกรกระบี่หนุนปลูกปาล์มพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าภาคใต้

รณรงค์เกษตรกรกระบี่หนุนปลูกปาล์มพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าภาคใต้

Wednesday, 11 June 2014 09:35

รณรงค์เกษตรกรกระบี่หนุนปลูกปาล์มพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าภาคใต้

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า ที่สนามบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีนายไพศาล โรจน์สราญรมย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา กล่าวรายงาน

นายโอฬาร เปิดเผยว่า ปัจจุบันสวนปาล์มน้ำมันอายุมากกว่า 25 ปี มีอยู่ประมาณ 260,000 ไร่ ซึ่งนับวันจะทรุดโทรมและให้ผลผลิตต่ำ จึงมีการดำเนินโครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อนำร่องการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันของประเทศไทย โดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูง มาปลูกทดแทนต้นปาล์มน้ำมันเดิมที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ที่มีอยู่กว่า 300,000 ไร่ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี พร้อมปัจจัยการผลิตในช่วง 3 ปีแรก เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมี พร้อมทั้งอบรมและนำเกษตรกรดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้

โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 เป็นปีที่ 1  ดำเนินการปลูกทดแทนไปแล้วกว่า 10,000 ไร่ และในปีนี้ได้ดำเนินการเป็นปีที่ 2 ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรตามเงื่อนไขโครงการ พร้อมทั้งอบรมและนำเกษตรกรดูงาน พร้อมที่จะส่งมอบต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี รวมทั้งปัจจัยการผลิตในเดือนมิ.ย. – ส.ค. 2557 และในครั้งนี้ ได้จัดงานรณรงค์ส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าขึ้นที่ จ.กระบี่ เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการ โดยในงานดังกล่าวประกอบด้วยการเสวนาวิชาการปาล์มน้ำมัน นิทรรศการด้านเทคโนโลยีการผลิต และจัดคาราวานรถยนต์ส่งมอบต้นกล้าปาล์มน้ำมันให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

ที่มา : แนวหน้า