Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home ข่าวสาร ข่าวสาร เร่งสร้างบรรยากาศปรองดอง

เร่งสร้างบรรยากาศปรองดอง

Thursday, 12 June 2014 11:05

 

เร่งสร้างบรรยากาศปรองดอง

เร่งสร้างบรรยากาศปรองดอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กำชับผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เร่งสร้างบรรยากาศปรองดอง ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ก่อนเดินหน้าตามแผนปรองดอง คสช.
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เปิดเผยถึงการประชุมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประเทศเมื่อวาน นี้ว่า พลโทกัมปนาท รุดดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์ในระดับจังหวัด ทำงานร่วมกับ กอ.รมน และทุกภาคส่วน โดยเน้นให้ทำงานเพื่อสร้างสันติสุขและดูแลประชาชน การเข้มงวดด้านการปราบปรามอบายมุข  ยาเสพติด และการพนัน ส่วนการสร้างความปรองดองจะใช้เวทีที่ไปจัดกิจกรรมระดับหมู่บ้านเพื่อรวบรวม ข้อมูลกลับมาให้ผู้บริหาร โดยมหาดไทยจะเป็นตัวกลางในการชี้แจง  ทั้งนี้ทางศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประเทศ ได้กำหนดเวลาให้ดำเนินการในส่วนของการสร้างความเข้าใจและบรรยากาศความ ปรองดองให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม ก่อนจะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างความปรองดองของคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติต่อไป
ส่วนการที่  คสช. ให้ปรับลดงบประมาณในการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชีย ว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติครั้งที่ 6 จากวงเงิน 180 ล้านบาท เหลือ 149 ล้านบาท ว่า ค่าใช้จ่ายที่ลดลงนั้นเป็นการประหยัดงบประมาณแต่ยังคงจัดงานได้อย่างสมฐานะ และสมเกียรติของประเทศไทย  ซึ่งงานดังกล่าวจะเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือ ระดับโลก และเป็นโอกาสดีที่จะสร้างความเข้าใจกับต่างประเทศด้วย

ที่มาของข่าว   :  ททบ