Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home ข่าวสาร ข่าวสาร แฉมหาวิทยาลัยหงุดหงิดเกณฑ์ สมศ.

แฉมหาวิทยาลัยหงุดหงิดเกณฑ์ สมศ.

Thursday, 17 July 2014 07:39

แฉมหาวิทยาลัยหงุดหงิดเกณฑ์ สมศ.

จากกรณีที่มีข้อเสนอให้ปรับรื้อหรือยุบสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นั้น ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า มุมมองที่สถาบันการศึกษามีต่อ สมศ. มีหลายมุมมอง ขณะนี้หลายฝ่ายมองว่าเกณฑ์การประเมินที่ สม ศ.ประกาศใช้นั้นยุ่งยาก จึงอาจจะอยากให้ยุบ สมศ. ก็อาจเป็นทางเลือกหนึ่ง แต่เราต้องมองถึงปรัชญาการก่อตั้ง สมศ. ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพราะ สมศ. ตั้งขึ้นเพื่อประเมินข้อดีข้อด้อยของการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งขณะนี้ทุกคนกำลังหงุดหงิดกับเกณฑ์การประเมิน แต่จะยุบ สมศ.เลยก็อาจเป็นการแก้ไขที่ไม่ถูกจุด ที่ผ่านมาในการหารือในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก็ยอมรับว่ามีมหาวิทยาลัยหลายแห่งเสนอให้ยุบ สมศ. ขณะนี้จุฬาฯก็เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ ก็รู้สึกหงุดหงิดบ้าง แต่เราก็ต้องใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหา โดยตนเห็นว่าทางออกของเรื่องนี้อยู่ที่การพูดคุยทำความเข้าใจกัน และ ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สมศ. ก็เคยอยู่ใน ทปอ. น่าจะพูดคุยกันได้

ด้าน ศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร สมศ.กล่าวว่า วันที่ 18 ก.ค. 2557 มีการประชุมบอร์ด สมศ.ได้นัดหารือร่วมกับ ทปอ.และมหาวิทยาลัยต่างๆเกี่ยวกับข้อเสนอที่จะให้ สมศ.ปรับปรุงการประเมินคุณภาพภายนอก อาทิ ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินต่างๆ รวมถึงประเด็นปัญหา หรือแนวทางแก้ไข เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่าง สมศ.กับมหาวิทยาลัย ซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่ามหาวิทยาลัยคงไม่ได้ต้องการให้ยุบ สมศ. น่าจะทำความเข้าใจร่วมกันได้.

 

ที่มา : ไทยรัฐ