Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home ข่าวสาร ข่าวสาร ลดVATเหลือ 6.3%เริ่ม1ต.ค.57 งบประมาณปี59ปรับใหม่เป็น9%

ลดVATเหลือ 6.3%เริ่ม1ต.ค.57 งบประมาณปี59ปรับใหม่เป็น9%

Friday, 18 July 2014 07:56

ลดVATเหลือ 6.3%เริ่ม1ต.ค.57 งบประมาณปี59ปรับใหม่เป็น9%

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีประกาศ คสช.ฉบับที่ 92/2557 เรื่องการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นการผลักดันและกระตุ้นกลไกทางเศรษฐกิจ สมควรลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ประชาชนมีกำลังในการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงจึงให้ลดภาษี มูลค่าเพิ่ม โดยให้จัดเก็บในอัตราร้อยละ 6.3 สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.57 จนถึง 30 ก.ย.58

นอกจากนี้ จัดเก็บในอัตราร้อยละ 9 สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 เป็นต้นไป โดยอัตราภาษีดังกล่าวยังไม่รวมภาษีที่ต้องจัดสรรให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น อีกในอัตรา 1 ใน 9 ของอัตราภาษีที่จัดเก็บ

 

ที่มา : แนวหน้า