Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home ข่าวสาร ข่าวสาร กระทุ้งเอกชนยกระดับสินค้ารับแฟร์เทรดใบเบิกทางส่งออกสู่ตลาดโลก

กระทุ้งเอกชนยกระดับสินค้ารับแฟร์เทรดใบเบิกทางส่งออกสู่ตลาดโลก

Thursday, 24 July 2014 13:17

กระทุ้งเอกชนยกระดับสินค้ารับแฟร์เทรดใบเบิกทางส่งออกสู่ตลาดโลก

พาณิชย์กระตุ้นเอกชนไทยปรับตัวให้เข้าเกณฑ์แฟร์เทรด การันตีคุณภาพสินค้า ระดับสากล ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้คู่ค้า หลังถูกสหรัฐจับตาใช้แรงงานเถื่อน

นางดวงกมล เจียมบุตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่องแฟร์เทรด (Fair Trade) เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานเถื่อนและการบริโภคว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เอกชนไทยหันมาสนใจที่จะปรับตัวให้ตรงตามหลักเกณฑ์เพื่อจะได้ รับตรารับรองแฟร์เทรดกันให้มากขึ้น โดยได้เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมส่งออกกว่า 200 ราย เข้าร่วมรับฟัง

ทั้งนี้เพื่อชี้ให้เอกชนไทยได้รับรู้ว่าตลาดส่งออกสำคัญของไทย ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศ ยังมีความมั่นใจสินค้าอาหารของไทยอย่างมาก โดยเฉพาะหลังจากที่ได้รับเครื่องหมายแฟร์เทรด ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าว่ามีมาตรฐานระดับสากลทั้งในด้านการ ผลิต วัตถุดิบ การใช้แรงงานอย่างถูกต้องและอีกหลายปัจจัยที่จะสร้างคุณค่าให้กับสินค้าของ ไทยทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศทั่วโลก

“ปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับตราสัญลักษณ์แฟร์เทรดแล้วกว่า 30 องค์กร ซึ่งมีทั้งที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการ ไปจนถึงสหกรณ์ต่างๆ แต่ยังมีอีกจำนวนมากที่ยังไม่กล้าที่จะเข้ามาร่วมในโครงการดังกล่าว กรมจึงร่วมมือกับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ เชิญชวนกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหันมาสนใจที่จะเข้า ร่วมขอใช้ตราแฟร์เทรดให้มากขึ้น”

โดยปกติจะใช้เวลาในการพิจารณาผู้ที่จะได้ตราดังกล่าวอย่างน้อย 6 เดือน และเมื่อได้ไปแล้ว กรมจะติดตามดูพฤติกรรมทุกปี เพื่อให้ทุกองค์กรที่ได้รับตราไปจะต้องทำตามหลักเกณฑ์และรักษามาตรฐานของ สินค้าให้มากที่สุด สำหรับกลุ่มสินค้าที่ได้รับตราแฟร์เทรด ประกอบด้วย ข้าว ถั่วเหลือง มันสำปะหลังสับปะรด ยกเว้น สินค้ากุ้ง แต่ได้มีการหารือจะกระตุ้นให้กลุ่มสินค้ากุ้งและประมง หลังจากถูกสหรัฐปรับบัญชีการดูแลสินค้าด้านใช้แรงงาน จะให้กลุ่มนี้หันมาใช้ตราแฟร์เทรดกันมากขึ้น เพราะในตลาดต่างประเทศต่างให้การยอมรับตราดังกล่าวสูงมาก นอกจากจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าไทยแล้ว ยังเป็นการยกระดับราคา สินค้าไทยทั้งในด้านมาตรฐานและราคาสูงในตลาดโลกอีกด้วย

สำหรับ แฟร์เทรด หรือการค้าที่เป็นธรรม เกิดขึ้นมาแล้วกว่า 60 ปี เป็นระบบการค้าที่มุ่งเน้นในการสร้างความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจให้แก่ คู่ค้า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้บริโภค รวมทั้งผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในระบบการค้าแบบแฟร์เทรด ทำให้ทุกฝ่ายสามารถขายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม และผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมเช่นกัน นอกจากนี้ผู้ที่ทำงานกับองค์กรแฟร์เทรดจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย ไม่ถูกกีดกันเรื่องเพศ สีผิว เชื้อชาติ และศาสนา

 

ที่มา : แนวหน้า