Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home บทความ โกงบ้านกินเมือง ธปท.เตือนแบงก์พันปลอมระบาด หมายเลข 9ฉA 3828862-63

ธปท.เตือนแบงก์พันปลอมระบาด หมายเลข 9ฉA 3828862-63

Wednesday, 30 July 2014 07:46

ธปท.เตือนแบงก์พันปลอมระบาด หมายเลข 9ฉA 3828862-63

ธปท.เตือนแบงก์พันปลอมระบาด หมายเลข 9ฉA 3828862 และ 9ฉA 3828863 เข้ามาในระบบ ให้สังเกตด้วยตาเปล่า ไม่ปรากฏลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พร้อมแนะ 3 วิธีทั้งสัมผัส ยกส่อง พลิกเอียง...

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 57 มีรายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า ขณะนี้ ธปท.ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพบการใช้ธนบัตรปลอมชนิด ราคา 1,000 บาท โดยได้ตรวจสอบ และพบว่ามีธนบัตรปลอมชนิดราคา 1,000 บาท หมายเลข 9ฉA 3828862 และหมายเลข 9ฉA 3828863 เข้ามาในระบบ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากธนบัตรจริง และที่สำคัญสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า คือ ไม่ปรากฏลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์

ทั้งนี้ ธปท.ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พร้อมลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวิธีสังเกตธนบัตร พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชน ให้เพิ่มความระมัดระวังและสังเกตก่อนรับธนบัตรด้วยวิธีง่ายๆ 3 วิธี โดยวิธีที่ 1 การสัมผัส โดยเนื้อกระดาษธนบัตร เป็นกระดาษชนิดพิเศษ มีความเหนียว แกร่ง ทนต่อการพับดึง และให้ความรู้สึกแตกต่างจากกระดาษทั่วไป และการสัมผัสตัวเลขแจ้งราคา และคำว่า รัฐบาลไทย จะรู้สึกสะดุดกับหมึกพิมพ์

ส่วนวิธีที่ 2 คือ การยกส่อง ซึ่งเมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่างจะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ในเนื้อกระดาษอย่างชัดเจน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง รวมถึงรูปลายไทยขนาดเล็กที่มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ และแถบสีโลหะฝังอยู่ในเนื้อกระดาษ บนแถบมีตัวเลขแจ้งชนิดราคา หรือตราสัญลักษณ์ฯ ด้วย และวิธีที่ 3 คือ การพลิกเอียง ซึ่งบริเวณมุมของธนบัตร พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ชนิดพิเศษ เมื่อพลิกธนบัตรไปมาสีของตัวเลขจะเปลี่ยนสลับจากสีหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่ง ได้

สำหรับผู้ที่ได้รับธนบัตรปลอม หรือสงสัยว่าเป็นธนบัตรปลอม ขอความร่วมมือไม่นำออกใช้ เพราะจะมีความผิดตามกฎหมาย แต่ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากการแจ้งเบาะแสนี้นำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดฐานปลอมแปลงธนบัตร ผู้แจ้งจะได้รับรางวัลนำจับ.

 

ที่มา : ไทยรัฐ