Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home ข่าวสาร ข่าวสาร ทช.จัดสัมมนาครั้งที่ 1-ขอความเห็นโครงข่ายถนนรองรับ รับฟังถนนเชื่อม ส.เกียกกาย

ทช.จัดสัมมนาครั้งที่ 1-ขอความเห็นโครงข่ายถนนรองรับ รับฟังถนนเชื่อม ส.เกียกกาย

Thursday, 07 August 2014 08:54

ทช.จัดสัมมนาครั้งที่ 1-ขอความเห็นโครงข่ายถนนรองรับ รับฟังถนนเชื่อม ส.เกียกกาย

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า ตามที่ ทช.ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการเชื่อมต่อโครงข่ายถนน ระหว่างโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย และถนนเชื่อมต่อบริเวณถนนเลียบทางรถไฟสายใต้กับถนนกาญจนาภิเษกของกรุงเทพมหา นครนั้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนรับทราบรายละเอียดโครงการ และสอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ทางกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจึงได้จัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) เพื่อนำเสนอความเป็นมา เหตุผลความจำเป็น ประโยชน์ที่จะได้รับ วัตถุประสงค์ รวมถึงขอบเขตการศึกษา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

วันที่ 7 ส.ค.57 เวลา 09.00-12.00 น. โรงแรมเดอะริช นนทบุรี สำหรับโครงการเชื่อมต่อโครงข่ายถนนระหว่างโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้า พระยาบริเวณแยกเกียกกายและถนนเชื่อมต่อบริเวณถนนเลียบทางรถไฟสายใต้กับถนน กาญจนาภิเษก (เส้นทางเชื่อมต่อถนนจรัญสนิทวงศ์-กาญจนาภิเษก) จะเป็นการเปิดแนวเส้นทางใหม่เชื่อมระหว่างพื้นที่ฝั่งตะวันตกและตะวันออก ของกรุงเทพมหานคร โดยมีสะพานเกียกกายเป็นตัวเชื่อมพื้นที่ทั้งสองฝั่ง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีเส้นทางเลือกในการเดินทาง และได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่ย่านถนนกาญจนาภิเษก บางใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี สามารถใช้เส้นทางโครงการดังกล่าววิ่งตรงจากถนนกาญจนาภิเษก ผ่านถนนตัดใหม่เลียบทางรถไฟสายใต้ ข้ามสะพานเกียกกาย ผ่านวัดแก้วฟ้าจุฬามณี รัฐสภาแห่งใหม่ ตัดผ่านถนนสามเสน ถนนทหาร ถนนเตชะวณิช ถนนประดิพัทธ์ วกเข้าถนนเทอดดำริห์ ข้ามทางด่วนขั้นที่ 2 บริเวณถนนพระรามที่ 6 เข้าถนนกำแพงเพชร ผ่านตลาด อ.ต.ก. ตลาดนัดจตุจักร มาบรรจบกับถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร ได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยแบ่งเบาปริมาณจราจรบนสะพานพระราม 7 ซึ่งปัจจุบันปริมาณรถหนาแน่นและมีปัญหาติดขัดมากในช่วงเร่งด่วนเช้าเย็น.

 

ที่มา : ไทยรัฐ