Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home ข่าวสาร ข่าวสาร อุ้มคอนแทรคฟาร์มมิ่ง พาณิชย์ไฟเขียวลดภาษีนำเข้าข้าวโพด

อุ้มคอนแทรคฟาร์มมิ่ง พาณิชย์ไฟเขียวลดภาษีนำเข้าข้าวโพด

Monday, 18 August 2014 07:34

อุ้มคอนแทรคฟาร์มมิ่ง พาณิชย์ไฟเขียวลดภาษีนำเข้าข้าวโพด

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการนำเข้าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหาร สัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนสำหรับปี 2557 มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค.-31 ธ.ค.57 โดยการนำเข้าสามารถนำเข้าโดยผู้นำเข้าทั่วไป หรือนำเข้าผ่านองค์การคลังสินค้า (อคส.) ซึ่งสามารถนำเข้าสินค้าได้โดยเสียภาษีในอัตรา 0%

ทั้งนี้ ผู้นำเข้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ประกาศกำหนด โดยต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form D) หนังสือรับรองแสดงว่า สินค้ามีความปลอดภัยต่อชีวิตหรือสุขภาพมนุษย์ สัตว์ หรือพืช และต้องนำเข้าทางด่านศุลกากรที่กำหนด และหากนำเข้าโดยผ่านองค์การคลังสินค้าจะต้องจัดทำแผนการจัดซื้อให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ด้านการผลิต การตลาด ภาวะราคาและความต้องการใช้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาผลผลิตในประเทศ

“เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศอาเซียน ภายใต้โครงการคอนแทรคฟาร์มมิ่ง กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สำหรับปี 58-60 โดยเสียภาษีนำเข้าในอัตรา 0% โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอหนังสือรับรองการได้รับสิทธิเหมือนกับประกาศ ปี 57”

นางดวงพรกล่าวอีกว่า เมื่อเร็วๆนี้ กรมได้จัดคณะผู้แทนการค้าการลงทุนไทยในกลุ่มรองเท้าและเสื้อผ้าเยือนนคร ย่างกุ้ง เมียนมาร์ โดยนำผู้ประกอบการไทย 11 บริษัท จำนวน 21 ราย เดินทางไปพบปะและเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการชาวเมียนมาร์ 48 ราย ซึ่งประสบผลสำเร็จในการเจรจาทำธุรกิจจำนวน 7 บริษัท ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่จะเกิดความร่วมมือกันในการทำธุรกิจ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)

 

ที่มา : ไทยรัฐ