Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home บทความ ประชาชนร้องทุกข์ บุกร้อง‘ศูนย์ดำรงธรรม’ ขวางแยกจังหวัดบัวใหญ่

บุกร้อง‘ศูนย์ดำรงธรรม’ ขวางแยกจังหวัดบัวใหญ่

Tuesday, 23 September 2014 10:13

บุกร้อง‘ศูนย์ดำรงธรรม’ ขวางแยกจังหวัดบัวใหญ่

เมื่อวันที่ 22 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวการเสนอผลักดันให้มีการจัดตั้ง จ.บัวใหญ่ โดยผนวกรวมกลุ่ม 8 อำเภอด่านนอก คือ อ.บัวใหญ่ อ.คง อ.บ้านเหลื่อม อ.แก้งสนามนาง อ.บัวลาย อ.สีดา อ.ประทาย และอ.โนนแดง แยกจากจังหวัดนครราชสีมา โดยผลสำรวจนิด้าโพลล์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ชี้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย ต้องการให้เป็นจังหวัดเดียว ถือทุกคนเป็นลูกหลานย่าโมด้วยกันและต้องการให้ทำประชามตินั้น

นายอรุณ อัครปรีดี ประธานกลุ่มเครือข่ายสนับสนุนจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่กล่าวว่าโพลล์ดังกล่าว สำรวจกลุ่มตัวอย่างแค่ 1,200 คน และไม่เคยมาสอบถามความเห็นประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอเลย จึงเป็นโพลที่โมเม มะโนไปเอง บิดเบือนข้อมูลและเชื่อว่าต้องการดิสเครดิตกลุ่มพวกตน หรืออาจเป็นมือปืนรับจ้างให้กับบางกลุ่มและยังกล่าวหาว่ากลุ่มพวกตนเป็นฝ่าย เสื้อแดง ต้องการทำเรื่องนี้เพื่อผลประโยชน์ของฝ่ายเสื้อแดง ซึ่งเป็นแผนสกปรก นิด้าเป็นสถาบันที่มีเกียรติ ไม่น่าลดเกียรติลงมาทำเรื่องแบบนี้ให้เกิดขึ้น

“ขอยืนยันโพลไม่สามารถมาหักล้างข้อมูลในพื้นที่ได้ เพราะคนในพื้นที่ต้องการ แม้ทหารเข้ามาสอบถามปัญหาเรื่องน้ำ ชาวบ้านกลับยืนยันจะเอาตั้งจังหวัดก่อนเรื่องอื่น จึงขอให้เห็นแก่ประชาชนด้วย”

นายอรุณ กล่าวอีกว่า ในการทำประชามติเมื่อปี 2556 อำเภอบัวใหญ่ได้สำรวจความเห็นประชาชน 8 อำเภอ ไปแล้ว โดยเห็นด้วยถึงกว่าร้อยละ 90 ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนได้ลงมติเห็นด้วยกว่าร้อยละ 70 และในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดเองก็เห็นด้วยถึงร้อยละ 80 ดังนั้นประเด็นนี้ถือว่าผ่านไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม วันเดียวกันมีประชาชนกลุ่มชาวโคราชคัดค้านการแยกจังหวัดบัวใหญ่ นำโดย นายวินัย กีรติอุไร ได้เข้ายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรม จ.นครราชสีมา เพื่อเรียกร้องให้ทบทวนและยับยั้งการเสนอร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ เข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และให้นำมาพิจารณาใหม่ โดยขอให้ทางจังหวัดเปิดเวทีกลางหรือเวทีสาธารณะเพื่อชี้แจงประเด็นปัญหาความ เห็นต่างกรณีแยก จ.บัวใหญ่ เพื่อหาข้อสรุปให้กับทั้ง 2 กลุ่มได้เข้าใจอย่างแท้จริง

นายวินัย กล่าวว่า กระแสแยกจังหวัดบัวใหญ่ได้สร้างความแตกแยกในความคิดของคนในพื้นที่ เกิดความเคลือบแคลงใจให้กับชาวโคราชในพื้นที่ 8 อำเภอและ 24 อำเภอ โดยกลุ่มคนโคราชคัดค้านการแยกจังหวัดบัวใหญ่ ขอยุติและหยุดการแสดงออกเชิงลักษณ์ ล่ารายชื่อคัดค้านหรือรวมตัวกันแสดงพลังในพื้นที่ต่างๆ โดยจะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวในรูปแบบการนำเสนอความรู้ ข้อมูล เชิงวิชาการ เกี่ยวกับข้อดี หรือข้อเสียของการจัดตั้งจังหวัดขึ้นมาใหม่ พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความขัดแย้งในระดับหนึ่ง มิให้บานปลายมากกว่านี้ และยังเป็นการให้ความร่วมมือแก่ คสช.เกี่ยวกับการสนองนโยบายสร้างความปรองดองให้คนในชาติ

 

ที่มา : แนวหน้า