Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home บทความ ประชาชนร้องทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จัดหน่วยช่วยเหลืออุทกภัยในกระบี่

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จัดหน่วยช่วยเหลืออุทกภัยในกระบี่

Saturday, 11 October 2014 18:17

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จัดหน่วยช่วยเหลืออุทกภัยในกระบี่

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบให้นายประสงค์ พิทูรกิจจา เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลาง พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกระบี่ เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด กระบี่ ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37  อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่  จำนวน 1,000 ครัวเรือน โดยมีนายสมาน  แสงสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ

สรุปสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่จังหวัดกระบี่อ.เมืองกระบี่ ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ ผู้ประสบวาตภัย 10 ครัวเรือน ในพื้นที่ ม.2 ต.เขาทอง อบต.เขาทองให้ความช่วยเหลือแล้ว .อ.เหนือคลอง มีน้ำท่วมขังเล็กน้อยในพื้นที่ ม.1,5,6,8,9 ต.ปกาสัย และพื้นที่ ม.4 ต.เหนือคลอง มีน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตร 62 ไร่ บ้านเรือนราษฎรเสียหาย 2 หลัง

การให้ความช่วยเหลือ อำเภอเหนือคลองได้ประสาน อบต.ในพื้นที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว.อ.เขาพนม พื้นที่ยังคงประสบภัย คือ ม.4,5,6,10 ต.สินปุน และ ม.2,3 ต.โคกหาร การให้ความช่วยเหลือ นายอำเภอเขาพนม หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยอำเภอ ประสาน อบต.ในพื้นที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วอ.ปลายพระยา อ.เกาะลันตา อ.ลำทับ อ.อ่าวลึก อ.คลองท่อม ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่การสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม อำเภอได้ประสาน อปท.ในพื้นที่สำรวจความเสียหายเพิ่มเติมโดยเร่งด่วนแล้ว

การดำเนินการของจังหวัดได้แจ้งอำเภอ ส่วนราชการ อปท. หน่วยทหารในพื้นที่ และองค์กรภาคเอกชน เข้าช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกกับประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ และแจ้งเตือนประชาชนพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ช.ม. และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนต่อไป

 

ที่มา : แนวหน้า