Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home บทความ โกงบ้านกินเมือง พาณิชย์ลงพื้นที่ เกาะติดราคาสินค้า ห้ามผู้ค้าฉวยโอกาส เอาเปรียบผู้บริโภค

พาณิชย์ลงพื้นที่ เกาะติดราคาสินค้า ห้ามผู้ค้าฉวยโอกาส เอาเปรียบผู้บริโภค

Thursday, 20 November 2014 10:24

พาณิชย์ลงพื้นที่ เกาะติดราคาสินค้า ห้ามผู้ค้าฉวยโอกาส เอาเปรียบผู้บริโภค

พาณิชย์ ยืนยัน ปรับเพิ่มเงินค่าครองชีพ ข้าราชการและลูกจ้างชั้นผู้น้อย ไม่กระทบต้นทุนผลิตสินค้า เตือนผู้ค้าอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า แนะประชาชนหากพบขายแพงเกินจริง แจ้งสายด่วน 1569 พร้อมลงพื้นที่เช็คตลาดทุกสัปดาห์

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน(คน.) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า แม้รัฐบาลจะทำการปรับเพิ่มเงินค่าครองชีพให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างชั้น ผู้น้อยโดยมีผลย้อนหลังเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 นั้น ในส่วนของกรมการค้าภายในได้มีการติดตามและตรวจสอบพบว่า ไม่มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าแต่อย่างใด จึงไม่ใช่เหตุผลที่จะทำให้ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคปรับขึ้นราคาสินค้าและ บริการในช่วงนี้ แต่ในอดีตที่ผ่านมามีผลทางด้านจิตวิทยาที่ผู้ผลิตฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา สินค้า

อย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในได้มีการติดตามและตรวจสอบราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด เป็นประจำทุกสัปดาห์ แม้ขณะนี้รัฐบาลมีแนวโน้มที่จะพิจารณาปรับราคาพลังงานให้สอดคล้องกับต้นทุน ที่แท้จริง ซึ่งมองว่าต้นทุนของการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคไม่มีการขยับตัวสูงขึ้นมากจน กระทบต่อผู้ผลิตให้ขึ้นราคาสินค้าแต่อย่างใด

ขณะเดียวกันจากการประเมินต้นทุนสินค้าอาหารและการบริโภคยังไม่พบความผิดปกติ ทั้งราคาเนื้อหมู เนื้อไก่ น้ำมันพืช และผักชนิดต่างๆ มีแนวโน้มทรงตัวและลดลงตามช่วงฤดูกาล ดังนั้นหากประชาชนพบเห็นการปรับราคาสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึงอาหารสำเร็จรูปโดยไม่มีเหตุผล สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569 ซึ่งโทษตามกฎหมายผู้ไม่ติดป้ายแสดงราคาสินค้ามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากมีการจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินควร จะถูกดำเนินคดีโทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้กรมการค้าภายในได้ออกทำการสุ่มตรวจสอบราคาสินค้าและอาหารสำเร็จรูป ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ได้นำคณะออกสุ่มตรวจสถานีบริการน้ำมัน แถวจังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการน้ำมัน ก๊าซแอลพีจีและเอ็นจีวี ซึ่งสถานีบริการจะต้องจ่ายน้ำมันและก๊าซให้เต็มลิตร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบประชาชนได้

ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมามีการร้องเรียนจากผู้บริโภคว่ามีการเติมไม่เต็มลิตร ซึ่งที่ผ่านมามีการดำเนินคดีในกรุงเทพฯกว่า 2 ราย และ ต่างจังหวัด กว่า 20 ราย โดยพบพฤติกรรมมีทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถสังเกตตู้จ่ายน้ำมันหรือก๊าซ หากไม่มีการติดซีลรับรองของสำนักชั่งตวงวัด มีโทษจำคุก 3 ปี ปรับ 140,000 บาท และหากประชาชนพบเห็นความผิดปกติสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569 ได้เช่นกัน

 

ที่มา : แนวหน้า