Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home บทความ ประชาชนร้องทุกข์
เชียงราย - ศึกชิงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเขตอำเภอพาน เมืองพ่อขุนฯ ลามถึงศาลากลางจังหวัดฯ ผู้ชนะยกคณะร้องผู้ว่าฯ ถูกสั่งปลดไม่เป็นธรรม ส่อโยงการเมืองใหญ่ วันนี้ (25 มิ.ย.) ที่ศาลากลาง จ.เชียงราย กลุ่มชาวบ้านจากบ้านสันโป่ง ม.12 ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย ประมาณ 50 คน นำโดยนายศักดิธวัช วงค์นวล ผู้ใหญ่บ้านสันโป่ง ได้พากันไปชุมนุมถือป้ายเรียกร้องความเป็นธรรมจาก นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย หลังจากนายธานินทร์ได้มีหนังสือจากจังหวัดให้นายศักดิธวัชพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 55 และต่อมาวันที่ 18 มิ.ย. 55 นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ นายอำเภอพาน ก็มีคำสั่งเดียวกันออกไปอีก ตัวนายศักดิธวัช และชาวบ้านที่ไปชุมนุมระบุว่า พวกเขาไม่ทราบว่านายศักดิธวัชทุจริตหรือกระทำผิดเรื่องใด และมีรายละเอียดอย่างไร จึงมาเรียกร้องขอความเป็นธรรม รวมทั้งขอทราบข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ด้วย ต่อมานายอาณัติ วิทยานุกูล ปลัด จ.เชียงราย และนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ นายอำเภอพานได้รับเรื่องจากชาวบ้าน พร้อมระบุว่า เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 55 ที่ผ่านมาอำเภอจัดการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านสันโป่ง ผลปรากฏว่านายศักดิธวัชได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน แต่มีการร้องเรียนว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งและไม่มีความเที่ยงธรรม โดยมีการจ่ายเงินซื้อเสียงแก่ผู้มีสิทธิเพื่อให้ได้รับเลือก ทำให้อำเภอได้ทำการสอบสวนโดยมีการตั้งคณะกรรมการไปดำเนินการ พบมีมูลจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยปี 2551 พิจารณาสั่งให้นายศักดิธวัชพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน นายสัมฤทธิ์ยืนยันว่า ทางอำเภอได้พิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมาย แต่นายศักดิธวัชก็มีสิทธิในการจะอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติการทางการปกครองปี 2538 หรือหากต้องการจะดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อร้องเรียนที่เป็นสาเหตุทำให้มีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวก็สามารถยื่นขอดูได้ตามขั้นตอน ด้านนายศักดิธวัชกล่าวว่า ตนไม่ได้กระทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งแน่นอน และไม่ทราบด้วยว่าผู้ที่ร้องเรียนมีข้อมูลอย่างไร แต่มีข้อสังเกตว่า ขณะมีการสอบสวนกลับมีขบวนการข่มขู่พยายามจะให้ตนลาออกอย่างน่าสงสัย ทั้งๆ ที่ผลยังไม่ปรากฏออกมา และเมื่อมีคำสั่งแล้วตนก็จะต่อสู้ให้ถึงที่สุด โดยจะให้ทนายความยื่นคำร้องอุทธรณ์และอื่นๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเรียกร้องความชอบธรรมของตัวเองต่อไป รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ในการชุมนุมของชาวบ้านครั้งนี้ระบุว่า มีผู้ใหญ่ทั้งในระดับอำเภอและเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โทรศัพท์ข่มขู่ให้นายศักดิธวัชลาออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านมาโดยตลอด หลังจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 55 ซึ่งนายศักดิธวัชเอาชนะผู้ที่คะแนนมาเป็นอันดับสอง 111 คะแนนต่อ 104 คะแนน หรือห่างกันเพียงเล็กน้อย   ขอบคุณเนื้อข่าว::www.manager.co.th
Tuesday, 26 June 2012 11:38
ชลบุรี:นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ นายอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี กล่าวว่า จากกรณีที่มีประชาชนชาวชุมชนบ้านเตาถ่าน ต.สัตหีบ ได้ชุมนุมประท้วงและเข้ายื่นหนังสือต่อทางอำเภอ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างของกรมทางหลวงในกรณีโครงการก่อสร้างทำท่อทางระบายน้ำของกรมทางหลวง บนริเวณริมถนนสุขุมวิท สายบางนา-ตราด บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 172 ทั้ง 2 ฝั่ง เส้นทางสัตหีบ-พัทยา หมู่ที่ 8 ต.สัตหีบ และ พัทยา-สัตหีบ หมู่ที่ 4 ต.สัตหีบ ซึ่งทั้ง 2 ฝั่งเป็นชุมชนตลาดสินค้าเก่าแก่ของชาวบ้านชุมชนบ้านเตาถ่าน แต่กลับทิ้งงาน ทำเสร็จแล้วไม่มีการฝังกลบ พร้อมทั้งมีการกำหนดขุดแนวท่อทางระบายน้ำเข้าไปในบ้านเรือนราษฎร   ดังนั้นทางอำเภอจึงเข้าไปตรวจสอบ ซึ่งพบว่าเจ้าหน้าที่ของหมวดการทางสัตหีบได้ไปวัดพื้นที่เพื่อจะดำเนินการขุดท่อระบายน้ำริมถนนชุมชนตลาด ด้วยการพ่นสีขาวลุกล้ำเข้าไปในบริเวณบ้านพัก ร้านค้า เกินจากหมุดที่ทางหลวงปักไว้ ซึ่งหากมีการดำเนินการจะก่อให้เกิดความเดือนร้อนอย่างแน่นอน และที่สำคัญนอกจากประชาชนจะไม่สามารถใช้วิถีชีวิตค้าขาย และทำมาหากินได้ตามปกติแล้ว บ้านเรือนอาจจะต้องทรุดเพราะการดำเนินการก่อสร้างอย่างแน่นอน โดยหลังจากที่รับทราบปัญหาเบื้องต้นแล้ว ทางอำเภอได้เชิญ นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ นายพลพจน์ เชนวิทยา ผู้จัดการประปาสัตหีบ และ นายนราพงษ์ อินทรลักษณ์ หัวหน้าหมวดการทางสัตหีบ มาร่วมรับฟังปัญหาของประชาชน และร่วมกันชี้แจงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่อไป ด้านนายณรงค์ กล่าวว่า ปัญหาที่พบอยู่ขณะนี้คือ การดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำริมถนนสายหลักหน้าตลาดเตาถ่าน ซึ่งอยู่ในสภาพที่ถูกทอดทิ้งไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบมาดูแล ประชาชนเข้าใจผิดคิดว่า เทศบาลเมือง (ทม.) สัตหีบ รับผิดชอบและเป็นผู้ดำเนินการถึงกับด่าทอและแสดงความไม่พอใจอย่างมาก ทำให้ประชาชนขาดความมั่นใจในความรับผิดชอบของเทศบาล ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องที่หมวดการทางสัตหีบต้องรับผิดชอบในเรื่องการทิ้งงานของผู้รับเหมา ทำให้เสียภาพพจน์ของการท่องเที่ยวเมืองสัตหีบอย่างมาก ดังนั้นทางอำเภอจึงเข้าไปตรวจสอบ ซึ่งพบว่าเจ้าหน้าที่ของหมวดการทางสัตหีบได้ไปวัดพื้นที่เพื่อจะดำเนินการขุดท่อระบายน้ำริมถนนชุมชนตลาด ด้วยการพ่นสีขาวลุกล้ำเข้าไปในบริเวณบ้านพัก ร้านค้า เกินจากหมุดที่ทางหลวงปักไว้ ซึ่งหากมีการดำเนินการจะก่อให้เกิดความเดือนร้อนอย่างแน่นอน และที่สำคัญนอกจากประชาชนจะไม่สามารถใช้วิถีชีวิตค้าขาย และทำมาหากินได้ตามปกติแล้ว บ้านเรือนอาจจะต้องทรุดเพราะการดำเนินการก่อสร้างอย่างแน่นอน   โดยหลังจากที่รับทราบปัญหาเบื้องต้นแล้ว ทางอำเภอได้เชิญ นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ นายพลพจน์ เชนวิทยา ผู้จัดการประปาสัตหีบ และ นายนราพงษ์ อินทรลักษณ์ หัวหน้าหมวดการทางสัตหีบ มาร่วมรับฟังปัญหาของประชาชน และร่วมกันชี้แจงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่อไป   ด้านนายณรงค์ กล่าวว่า ปัญหาที่พบอยู่ขณะนี้คือ การดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำริมถนนสายหลักหน้าตลาดเตาถ่าน ซึ่งอยู่ในสภาพที่ถูกทอดทิ้งไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบมาดูแล ประชาชนเข้าใจผิดคิดว่า เทศบาลเมือง (ทม.) สัตหีบ รับผิดชอบและเป็นผู้ดำเนินการถึงกับด่าทอและแสดงความไม่พอใจอย่างมาก ทำให้ประชาชนขาดความมั่นใจในความรับผิดชอบของเทศบาล ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องที่หมวดการทางสัตหีบต้องรับผิดชอบในเรื่องการทิ้งงานของผู้รับเหมา ทำให้เสียภาพพจน์ของการท่องเที่ยวเมืองสัตหีบอย่างมาก   ที่มา:: http://www.naewna.com/
Thursday, 31 May 2012 10:07
« Start  Prev  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  Next  End »

Page 9 of 9