Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home บทความ
           พล.ร.อ.บรรณวิทย์ เก่งเรียน อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม และนายแพทย์ระวี มาศฉมาดล ผู้ประสานงานกลุ่ม กองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ (กปท.) ซึ่งชุมนุมบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 และ สวนลุมพินี ได้ยื่นฟ้อง คณะรัฐมนตรี(ครม.) , นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผอ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีอำนาจออกประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ 9 ต.ค.56 และ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. ในฐานะ ผู้อำนวยรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นจำเลยที่ 1 - 3 เรื่องกระทำความผิดรัฐธรรมนูญ ต่อการละเมิดสิทธิการชุมนุม กรณีเมื่อวันที่ 9 ต.ค.56 นายนิวัฒน์ธำรง จำเลยที่ 2 โดยความเห็นชอบของ ครม. จำเลยที่ 1 ได้ออกประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งเนื้อหาส่วนหนึ่งระบุว่า " ด้วยปรากฎว่าสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองและการชุมนุมเพื่อเรียกร้องความต้องการตามแนวทางและผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลบางกลุ่มในขณะนี้ ได้กำหนดรูปแบบการชุมนุมเพื่อให้มีการระดมคนจำนวนมาก หรือมีการปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลและสถานที่ใกล้เคียง เพื่อขัดขวางการใช้อำนาจการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล หรือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรนิติบัญญัติซึ่งอยู่ในระหว่างสมัยประชุมรัฐสภา" ซึ่งการออกประกาศนั้นละเมิดสิทธิและเสรีภาพของโจทก์ตามรัฐธรรมนูญ        จึงขอให้ศาล 1.มีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศ เรื่องพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร , 2.เพิกถอนประกาศ เรื่องการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ความมั่นคง ฯ , 3.เพิกถอนข้อกำหนดที่ออกตามความมาตรา 18 พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ , 4.เพิกถอนประกาศ ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย เรื่องห้ามบุคคลเข้าหรือออกจากบริเวณพื้นที่ อาคารหรือสถานที่ที่กำหนดและ 5.ขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกเพิกถอนประกาศ ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียนร้อยฉบับที่ 2 เรื่อง ห้ามใช้เส้นทางคมนาคม หรือการใช้ยานพาหนะ โดยศาลประทับรับฟ้อง และนัดชี้สองสถานเพื่อกำหนดวันนัดสืบพยานในวันที่ 23 ธ.ค.นี้เวลา 09.00 
Thursday, 17 October 2013 00:00
     8 ต.ค.56 ผู้สื่อข่าวรายงวานการชุมนุมของกลุ่มกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ(กปท.) โดย พล.ร.อ.ชัย สุวรรณภาพ และพล.อ.ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ เสนาธิการร่วมกปท. ซึ่งปักหลักต่อต้านระบอบทักษิณ ที่ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมแป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ นาวาอากาศตรีประสงค์ สุ่นศิริ และ พล.ร.อ.บรรณวิทย์ เก่งเรียน อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางเข้าร่วมชุมนุมในครั้งนีด้วย      ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่า ในพื้นที่การชุมนุม ได้มีประชาชนต่างทยอย เดินทางเข้าพื้นที่ชุมนุมอย่างต่อเนื่อง และคาดว่า ประชาชนจะเดินทางมาร่วมชุมนุมอย่างหนาแน่น ในช่วงเย็นของทุกๆ วัน
Wednesday, 09 October 2013 13:34
« Start  Prev  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  Next  End »

Page 8 of 54