Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home ข่าวสาร
สุวรรณภูมิขอทหารช่วยล้อมคอก ตั้งจุดตรวจเข้มแท็กซี่กดมิเตอร์ นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน กรรมการและรักษาการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยถึงกรณีปัญหารถแท็กซี่มิเตอร์ที่ให้บริการในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ว่า ได้ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทหาร และให้เจ้าหน้าที่ของ ทอท.ไปตั้งจุดตรวจแท็กซี่ที่มีผู้โดยสาร ซึ่งออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทุกคันต้องกดมิเตอร์ หากตรวจพบว่าแท็กซี่คันไหนไม่กดมิเตอร์ก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป “สนามบินสุวรรณภูมิมีรถแท็กซี่กว่า 5,000 คัน ยอมรับว่ามีทั้งที่ดีและไม่ดี แต่ก็ต้องมีการควบคุมดูแลเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับบริการที่ดีและป้องกัน ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอีก ทอท.จึงขอให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการแท็กซี่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเก็บบัตรคิว ซึ่งจะมีหมายเลขรถ และชื่อคนขับไว้เป็นหลักฐาน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที” ทั้งนี้ ในส่วนของปัญหาผู้โดยสารหนาแน่นบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองนั้น ที่ผ่านมาได้ประสานขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเข้าให้บริการในช่วงหนาแน่น ซึ่งแต่ละวันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารประมาณ 1.5-1.6 แสนคน. ที่มา : ไทยรัฐ
Wednesday, 21 January 2015 09:54
« Start  Prev  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  Next  End »

Page 5 of 184